Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобална концентрациÑ? на богатÑ?твото - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Какво ще Ñ?е Ñ?лучи, ако глобалното богатÑ?тво попадне в ръцете на отделни хора? Те не биха могли да го похарчат или използват, дори да живеÑ?Ñ‚ хилÑ?да живота. Такъв пример е Бил ГейтÑ?. Въпреки това Ñ?ветът има нужда от подобни примери, за да наÑ?ърчи оÑ?таналите. Да ги наÑ?ърчи към материално и нематериално развитие и напредък. Да ги наÑ?ърчи да мечтаÑ?Ñ‚. Без надежда не Ñ?ъщеÑ?твуват мечти. Ð?ие, хората, можем да прогреÑ?ираме, Ñ?амо ако Ñ?е надÑ?ваме и мечтаем.

Въпреки това, въпроÑ?ÑŠÑ‚ вече е зададен. Какво ще Ñ?е Ñ?лучи Ñ? глобалната икономика, ако повече отделни индивиди и компании започнат да придобиват вÑ?е по-голÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от Ñ?ветовното богатÑ?тво?

ТрÑ?бва ли да има доброволно ограничение? ТрÑ?бва ли да Ñ?ъщеÑ?твува контрол? Такива хора, компании и инÑ?титуции могат да вилиÑ?Ñ‚ Ñ?ÑŠÑ? Ñ?илата Ñ?и на оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета. Могат да поглъщат по-малки фирми, да ги изкупуват, да Ñ?е Ñ?ливат Ñ? Ñ‚Ñ?Ñ…. Могат да източат най-добрите мозъци от целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ като им предложат възнаграждение, непоÑ?илно за родните им Ñ?трани. Тези хора, компании и инÑ?титуции могат да владеÑ?Ñ‚ човешките и материални реÑ?урÑ?и на човечеÑ?твото. Ð?Ñ?кои Ñ?читат, че разрешението е в разбиването на подобни мощни инÑ?титуции. Опит беше направен Ñ? МайкроÑ?офт в СÐ?Щ? Може ли това да бъде решение?

Read Next Глобалните човешки реÑ?урÑ?и

Back to all chapters