Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобалните човешки реÑ?урÑ?и - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Подобно на отделни хора и организации, отделни Ñ?трани Ñ?ъщо могат да придобиÑ?Ñ‚ подобна влаÑ?Ñ‚. Малък пример е СÐ?Щ. Вече много време американците инвеÑ?тират в развитието на човешкиÑ? потенциал, като привличат най-добрите учени от целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ и им предлагат заплащане и уÑ?ловиÑ? за работа, за каквито те дори не могат да мечтаÑ?Ñ‚ в Ñ?обÑ?твените Ñ?и държави.

Ð’ това отношение поздравÑ?вам СÐ?Щ, защото те не Ñ?амо разбират, че инвеÑ?тициÑ?та в човешки потенциал е най-ценна, но Ñ?ъщо така Ñ? и извършват. Проекти, изоÑ?тавени от други държави, биват връщани към живота от СÐ?Щ. Такива примри Ñ?а военниÑ?Ñ‚ Ñ?амолет Хъриър Джет, проектиран малко Ñ?лед Втората Ñ?ветовна война от английÑ?ки дизайнер, но доведен на бÑ?л Ñ?вÑ?Ñ‚ едва преди нÑ?колко години, благодарение на американÑ?ки инвеÑ?тиции; руÑ?киÑ?Ñ‚ воден Ñ?амолет - един проект, изоÑ?тавен от руÑ?кото правителÑ?тво и Ñ?понÑ?ориран от СÐ?Щ; руÑ?ката коÑ?мичеÑ?ка ракета, коÑ?то Ñ?ега Ñ?е използва в Ð?Ð?СÐ?.

Много е леÑ?но да Ñ?е измъкнем и да кажем, че СÐ?Щ Ñ?иÑ?тематично крадат мозъците на Ñ?вета. От друга Ñ?трана, много от тези изобретениÑ? и напреднали технологии, които днеÑ? Ñ?е използват в целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚, нÑ?маше да видÑ?Ñ‚ зелена Ñ?ветлина, ако не бÑ?ха СÐ?Щ. Ð?икога нÑ?маше да бъдат реализирани. ТехнологиÑ?та никога нÑ?маше да продължи напред. Ð?икога нÑ?маше да допринеÑ?е за развитието на Ñ?вета. Мнозина пропуÑ?наха от това. ЛеÑ?но е да Ñ?е каже какво Ñ?печели оÑ?таналиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚, защото оÑ?таналиÑ?Ñ‚ Ñ?вÑ?Ñ‚ Ñ?печели от технологичниÑ? напредък. Само че Ñ?ега оÑ?таналиÑ?Ñ‚ Ñ?вÑ?Ñ‚ Ñ‚Ñ€Ñ?бва да плати на Ð?мерика. И да научи урока Ñ?и!

16 април, 01:40ч

5 Ñ?нуари 2003, 17:36ч

Read Next Глобалните финанÑ?и

Back to all chapters