Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобалните финанÑ?и - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Глобалните капиталови финанÑ?и Ñ?а друга чувÑ?твителна облаÑ?Ñ‚, коÑ?то в крайна Ñ?метка заÑ?Ñ?га вÑ?ички ни. Ð’ уÑ?ловиÑ?та на глобална икономика, това е друга важна облаÑ?Ñ‚, коÑ?то Ñ?е нуждае от оздравителна превантивна намеÑ?а. Заплахата тук идва не Ñ?амо от правителÑ?твата, но Ñ?ъщо така от финанÑ?овите агенции, заÑ?Ñ?гащи движението на капитала. ПонÑ?кога такива движениÑ? могат тотално да парализират една икономика, незавиÑ?имо от това колко е напреднала.

Това най-Ñ?Ñ?но Ñ?е вижда на международниÑ? капиталов пазар, където Ñ?ме заплашени от друга форма на пазарна намеÑ?а. Става дума за пазарна намеÑ?а, коÑ?то е не Ñ?амо изкуÑ?твена и ненужна, но и както многократно Ñ?ме Ñ?тавали Ñ?видетели – водеща до огромни и ужаÑ?Ñ?ващи ефекти. ГоворÑ? за валутните Ñ?пекулации от Ñ?трана на големи финанÑ?ови инÑ?титуции.

Станахме Ñ?видетели на катаÑ?трофалниÑ? ефект, които оказаха върху британÑ?ката лира, Ñ?пекулативните дейÑ?твиÑ? на Джордж СороÑ?, изтлаÑ?квайки Ñ? от европейÑ?ката монетарна Ñ?иÑ?тема. Стигна Ñ?е до Ñ?веткавично покачване на лихвените проценти до непознати нива. Същото Ñ?е Ñ?лучи и в други европейÑ?ки държави като Ñ?кандинавÑ?ките Ñ?трани, РуÑ?иÑ? и др. Беше направен опит да бъде Ñ?рината и гръцката валута, но правителÑ?твото на Папандреу уÑ?пешно защити драхмата, заплащайки необходимата затова цена.

Ð?ужни Ñ?а радикални промени и мерки, за да Ñ?е избегне бурното оживление и Ñ?рива на цели икономики. Ð’ Глобална ИÑ?ократиÑ?, аз предлагам едно радикално решение, което ще заличи много от недъзите на днешната капиталова, финанÑ?ова и банкова Ñ?иÑ?тема. За нÑ?кои то ще бъде шокиращо. Бъдете търпеливи. Скоро ще разберете. Ð?ека първо разгледаме по-внимателно наÑ?тоÑ?щите икономичеÑ?ки дейноÑ?ти в Ñ?ветовен мащаб и взаимовръзките между Ñ?ветовните икономики.

Read Next Ð?апредналите икономики - мултинационално и глобално равновеÑ?ие

Back to all chapters