Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 28-1-2022
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

1. ИÑ?о-глаÑ?уване (ИÑ?ократична Ñ?иÑ?тема за глаÑ?уване )

2. ИÑ?ократиÑ? Ñ?рещу наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема

3. Разликите между наÑ?тоÑ?щите Ñ?иÑ?теми Ñ?а незначителни

4. Сега е възможно

5. Ð?ужна е нова ИÑ?о-медиÑ?

6. СпоÑ?обен ли е вÑ?еки човек да взима решениÑ? по вÑ?еки въпроÑ??

7. ОбщеÑ?твеноÑ?тта започва да взема решениÑ?та за вътрешната и външна

8. РолÑ?та на правителÑ?твото при ИÑ?ократиÑ?

9. ПредÑ?тавителните роли при ИÑ?ократиÑ?

10. УправленÑ?ки органи и инÑ?титуции

11. Локалната и Ñ?емейна ИÑ?ократиÑ? отговарÑ?Ñ‚ на човешката природа

12. Задушаване на Ñ?иÑ?темата от Ñ?амата Ñ?иÑ?тема

13. МакÑ?имална Ñ?вобода – минимална намеÑ?а

14. Управлението на микро-коÑ?моÑ?а от микро-хората

15. ПолитичеÑ?ките предизборни обещаниÑ?

16. ПрофÑ?ъюзите

17. ИÑ?ократиÑ? /Ð?ео-демокрациÑ?/

18. Проектозакони и закони

19. MeдиÑ? и ИÑ?о-медиÑ?

20. Ð?Ñ?кои от изиÑ?кваниÑ?та и характериÑ?тиките на ИÑ?о-медиÑ?та

21. Проектозакони

22. ИÑ?ократични групи

23. ПолитичеÑ?ката Ñ?цена: ИД /иÑ?о-депутати/ или ИК /иÑ?о-конгреÑ?мени/

24. Ползите от незавиÑ?имите депутати

25. ИÑ?ократичен парламент – централен и меÑ?тен

26. Парламентарните Ñ?или

27. МеÑ?тните парламенти

28. ИÑ?ократичните профÑ?ъюзи

29. Как да накараме ИÑ?ократиÑ? да заработи – Ñ?ÑŠÑ? или без политичеÑ?ки партии

30. Сега е времето

31. ИÑ?ократиÑ? - мечта или реална възможноÑ?Ñ‚

32. СиÑ?темите Ñ?а готови – времето е дошло

33. Против ИÑ?ократиÑ?

34. Ð’ подкрепа на ИÑ?ократиÑ?

35. ИÑ?ократичната революциÑ?

36. Кои ще бъдат първи

37. Защо днешните демокрации Ñ‚Ñ€Ñ?бва да преминат към ИÑ?ократиÑ?

38. Ð?амалÑ?ващата разлика между противоположните политичеÑ?ки партии

39. Позорът на задължителното глаÑ?уване

40. Вие можете да помогнете

41. Помогнете като направите ИÑ?ократиÑ? извеÑ?тна

42. ТърÑ?ете вината в Ñ?ебе Ñ?и, не в политиците

43. ПредÑ?вете правата Ñ?и

44. Ð?е обвинÑ?вайте другите

45. ИÑ?ократиÑ? и учаÑ?тието на отделниÑ? човек

46. Възгледите Ñ?а Ñ?е променили и продължават да Ñ?е променÑ?Ñ‚

47. ПътÑ?Ñ‚ напред. Приближаването към глобална ИÑ?ократиÑ?

48. Идването на ИÑ?ократиÑ?

49. ФобиÑ? от глобализма или фобиÑ? от контрола

50. МонархиÑ?та

51. Запомнете Вие можете да допринеÑ?ете!


ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Heads

ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?