Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 28-1-2022
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

1. Глобалната политичеÑ?ка арена

2. Какво е глобалната ИÑ?ократиÑ??

3. Ð?еобходимоÑ?тта от Ñ?ъвмеÑ?тима глобална Ñ?оциално-управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема

4. Ð?аÑ?тоÑ?щите заплахи пред глобалната икономика

5. ГлобалниÑ?Ñ‚ проблем днеÑ?

6. Глобо-фобиÑ? или фобиÑ? от глобален икономичеÑ?ки империализъм

7. Гражданите Ñ?рещу държавата - универÑ?ални права за ангажираноÑ?Ñ‚

8. Глобална хармонизациÑ? и ролÑ?та на СÐ?Щ

9. Какво пчели и какво губи СÐ?Щ

10. Вътрешните принципи и политики противоречат на външните принципи и политики

11. Ð?ад закона

12. Вече не

13. Международните дела и политики: как?

14. УÑ?тановÑ?ване на глобален иÑ?ократичен механизъм

15. Глобалната военна Ñ?игурноÑ?Ñ‚

16. ИнтервенциÑ? Ñ?рещу ненамеÑ?а

17. Ð?лтернативата може да бъде ужаÑ?на

18. Специално за СÐ?Щ

19. Военната индуÑ?триÑ? Ñ?рещу глобалната демокрациÑ?

20. БъдещиÑ?Ñ‚ модел за защита на малките държави

21. Глобална полициÑ? и глобален Ñ?ъд

22. Глобален Ñ?ъд

23. Глобална валута

24. Глобалната Ñ?пекулациÑ? Ñ? валута

25. Глобална банка - глобална валута

26. Сега ли да дейÑ?тваме или никога?

27. ИÑ?оВалутаtm - глобална валута

28. Още за загубите, причинени от мултивалутната Ñ?иÑ?тема

29. Кой плаща цената?

30. Глобално образование

31. Глобални научни откритиÑ?

32. Глобално здравеопазване

33. Глобален транÑ?порт

34. Глобални комуникации

35. Много въпроÑ?и Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от внимание. Ð?еобходими Ñ?а решениÑ? за възприемането на иÑ?ократичниÑ? модел, както на национално, така и на интернационално/глобално ниво.

36. Глобален пазарен на труда

37. ГлобалниÑ?Ñ‚ труд и икономичеÑ?кото развитие

38. ГлобалниÑ?Ñ‚ потребител, глобалните Ñ?ливаниÑ? и поглъщаниÑ?

39. ГлобализациÑ? на покупателната Ñ?ила на потребителите

40. Глобален диÑ?трибуционен център

41. Глобално активни банки, финанÑ?ови инÑ?титуции и техниÑ?Ñ‚ ефект

42. Следвайте лидера - глобални формации

43. ТреÑ?ката за превръщане в глобален играч

44. Битката за първата глобална Ñ?токова борÑ?а

45. Глобална концентрациÑ? на богатÑ?твото

46. Глобалните човешки реÑ?урÑ?и

47. Глобалните финанÑ?и

48. Ð?апредналите икономики - мултинационално и глобално равновеÑ?ие

49. Вие можете да допринеÑ?ете! ВашиÑ? приноÑ? за ИÑ?ократиÑ?!

50. Подчертавам, че най-големиÑ?Ñ‚ приноÑ?, който можете да направите, е да помогнете за разпроÑ?транението на ИÑ?ократиÑ?.

51. Бърз преглед на оÑ?новните начини за учаÑ?тие от Ñ?трана на тези, които Ñ?а доÑ?татъчно дръзки да прегърнат първи идеÑ?та за ИÑ?ократиÑ?


ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Heads

ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?